Ανακοίνωση για τεχνικά θέματα

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α.Β.Ε. προειδοποιεί τους αγωνιζόμενους και όσους προετοιμάζουν αγωνιστικά αυτοκίνητα ότι δεν πρέπει να προβούν σε αγορά η κατασκευή κλωβού ασφαλείας (ρολ-μπαρ) πριν επικοινωνήσουν με κάποιο αρμόδιο Τεχνικό Έφορο της ΕΘΕΑ όπως οι κ. Νάσος Παπακώστας και Αλέξης Μαραντζίδης. Ο λόγος είναι κάποιες νέες εγκύκλιοι που ανακοινώθηκαν από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου - FIA.