Νέο Αυτοκίνητο για τον Κλιματσάκη

Το Saxo GrA  του Δημήτρη Παρταλιού αγοράσθηκε από τον Κλιματσάκη.