Νέο Δ.Σ. για τον ΣΟΑΑ

soaa.gif

Μετά τις πρόσφατες εκλογές στο Σύνδεσμο Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου (ΣΟΑΑ) το Δ.Σ. αφού συνήλθε σε σώμα αποφάσισε τα εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ν.ΠΛΕΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. Γ.ΝΙΩΡΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Ν.ΤΣΑΔΑΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ. Σ.ΚΑΤΣΙΜΗΣ
ΜΕΛΗ. Σ.ΔΕΛΛΑΣ, Χ.ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ