Ανακοίνωση ΕΛΠΑ


Το Δ.Σ. της ΕΛΠΑ στην έκτακτη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2013, μετά από την ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΟΜΑΕ, εκτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και με γνώμονα την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, επαναλαμβάνει την απόφασή του να συνεχίσει τη συνεργασία με την ΟΜΑΕ, ώστε να υπογραφεί νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αγώνων και να διευθετηθούν θεσμικά ζητήματα.
Για το σκοπό αυτό προσκαλεί την ΟΜΑΕ σε συνάντηση, προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση για την άμεση έναρξη διεξαγωγής των αγώνων.