Μετά από 9 χρόνια λειτουργίας, το R40 σταμάτησε την ενημέρωση στα μέσα του 2015.

Για να μη χαθεί το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, θα γίνει προσπάθεια μεταφοράς σε νέες πιο σύγχρονες πλατφόρμες για ρόλους ασφάλειας του server.

Ήδη oi φωτογραφίες (R40 Gallery) έχουν μεταφερθεί σε δική τους διεύθυνση στο http://gallery.r40.gr από όπου και θα υπάρχει το φωτογραφικό αρχείο από το 2006 έως το 2015.