Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), διατηρώντας χαμηλούς τόνους, εργάζεται ουσιαστικά με γνώμονα τη διαχείριση του αθλήματος αναφορικά τόσο με το αγωνιστικό όσο και με το θεσμικό του πλαίσιο.
Ωστόσο, διανύοντας τον τέταρτο μήνα από την ανάδειξη του νέου ΔΣ, κρίνεται πλέον αναγκαία η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας πάνω σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν στο Ράλλυ Ακρόπολις και τη διεθνή εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA). Ζητήματα τα οποία εκτός των θεσμικών Φορέων (Κυβέρνηση, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδία), αφορούν και χιλιάδες χιλιάδων Ελλήνων και ξένων θεατών, την τουριστική υπόσταση της χώρας, καθώς επίσης και των επαγγελματικά εμπλεκομένων στο χώρο του αυτοκινήτου. 

Περιπτώσεις αυτού του ειδικού βάρους, άλλωστε, οφείλεται να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και όχι με λαϊκισμό.

Έως σήμερα, η Ελλάδα σε ότι αφορά τις διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπείται στη FIA από την ΕΛΠΑ. Όμως, κατά την άποψή μας, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις εκείνες που πρέπει να συντρέχουν ώστε η συγκεκριμένη λέσχη να είναι ικανή να εκπροσωπεί τη χώρα στη FIA και αυτό διότι:
1. Το 2012 η ΕΛΠΑ δήλωσε οικονομική αδυναμία αναφορικά με την ασφάλιση των αγωνιζομένων για προσωπικό ατύχημα, καθώς επίσης και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (θεατές, στελέχη κ.ά.) των οδηγών, διοργανωτών και στελεχών του αγώνα. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση προς τρίτους είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου 489/76.
2. Η ΕΛΠΑ σήμερα στερείται στελεχών (κριτών, αγωνοδικών, αλυταρχών, τεχνικών εφόρων) ποσοτικά ικανών να στελεχώσουν αγώνα.
3. Η ΕΛΠΑ πλέον δε νομιμοποιείται να διεξάγει κανέναν εθνικό αγώνα - έπειτα από την εν τοις πράγμασι εφαρμογή του αθλητικού νόμου με την παρασχεθείσα ειδική αθλητική αναγνώριση στην ΟΜΑΕ και την τροποποίηση του άρθρου 49 του ΚΟΚ (ΦΕΚ 149/15.07.14, άρθρο 17).
4. Η ΕΛΠΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιδοτηθεί για τις δραστηριότητές της από κανένα κρατικό φορέα, καθώς ότι εμπίπτει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ορίζεται σαφώς από τον αθλητικό νόμο 2725/99.
5. Η ΕΛΠΑ είναι κατάχρεη με 39.669.716,00 ευρώ (31.12.13), σε συντριπτικό ποσοστό στο ελληνικό δημόσιο, ως εκ τούτου έχει αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
6. Έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
7. Το ύψος των οφειλόμενων δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενούς της εκτιμάται ότι είναι αδύνατο να τακτοποιηθεί μέσω του κύκλου εργασιών της.

Παρ όλα αυτά, πρόσφατα δημοσιεύματα θέλουν την ΕΛΠΑ να διαπραγματεύεται τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις - και συγκεκριμένα στη Λαμία.
Στον κάθε εχέφρονα άνθρωπο δημιουργούνται τα ερωτηματικά:
• Πώς θα διοργανώσει η ΕΛΠΑ τον εθνικό μας αγώνα;
• Με ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
• Με ποιους αγωνιζομένους;
• Είναι τόσο σίγουρη ότι η ΟΜΑΕ θα προσμετρήσει το Ακρόπολις στο Ελληνικό Πρωτάθλημα;
• Με ποια Στελέχη;
• Με ποια Τεχνογνωσία;
• Πού θα προσμετρά διεθνώς;

Τους αγώνες δεν τους διοργανώνουν απρόσωπα σχήματα, αλλά ομάδες στελεχών με γνώση, εμπειρία, αποδεδειγμένη δυνατότητα στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή, καθώς και υπευθυνότητα στη διαχείριση κρίσεων που αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων αγωνιζομένων και χιλιάδων θεατών.

Με όλο το σεβασμό, συστήνουμε μεγάλη προσοχή στους τοπικούς παράγοντες, κ.κ. Περιφερειάρχη, Δήμαρχο, Διευθυντή Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και παραμένουμε στη διάθεσή τους για πλήρη ενημέρωση.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν συμπεράσματα και ερωτήματα.

1. Το σπορ στη χώρα προχώρησε μπροστά τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό συντελέσθηκε χάρη στην καταλυτική συνεισφορά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Υπουργοί κ.κ. Ι. Αδριανός και Ι. Ιωαννίδης), του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (Υπουργός κ. Μ. Παπαδόπουλος) και πλήθους πολιτικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων. Αναφερόμαστε στη συνένωση των δύο Ομοσπονδιών, στην αναγνώριση της ΟΜΑΕ και στην τροποποίηση του άρθρου 49 του ΚΟΚ.

2. Η ΕΛΠΑ, αποδυναμωμένη θεσμικά και οικονομικά και στερούμενη για δεκαετίες της σκανδαλώδους υποστήριξης της πολιτείας, έχει σαν μοναδικό μοχλό πίεσής της το Ράλλυ Ακρόπολις.

Σε αυτή την προσπάθειά της βρίσκει αρωγούς γνωστούς κύκλους, μικρού ειδικού βάρους και σοβαρότητας, οι οποίοι δεν έχουν καμία αναστολή να λαϊκίσουν σε βάρος της Ομοσπονδίας ή ακόμη και οποιουδήποτε πολιτικού προσώπου. Γνωρίζουμε την τακτική αυτών των κύκλων, οι οποίοι κινούνται ως πτωματοφάγοι προκειμένου να αποκομίσουν το μικρό όφελος, χωρίς να ενδιαφέρονται για την τεράστια ζημιά που πιθανόν θα προκαλέσουν. Έχουν στοχεύσει στο παράβολο που πρέπει να κατατεθεί από τη ΓΓΑ -μέσω της ΟΜΑΕ- στο EUROSPORT (promoter του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της FIA) αναφορικά με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις 2014, προκειμένου να διατηρήσουμε τις ελπίδες για το 2015, αλλά και την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της χώρας μας.

Σημειώνεται, λοιπόν, ότι η ΓΓΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στην ΟΜΑΕ το κόστος του σχετικού παραβόλου, κάτι για το οποίο έχει ήδη ενημερώσει με επιστολή της τη FIA. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο διαμέσου της αναγνωρισμένης Ομοσπονδίας, η οποία δύναται να επιχορηγηθεί γι' αυτό το σκοπό.
Υπενθυμίζεται δε, ότι η ΟΜΑΕ συμπεριέλαβε στην Προκήρυξή της, ασφάλισε, διεξήγαγε και οργάνωσε δια των στελεχών της το Ράλλυ Ακρόπολις 2014.

Αναφορικά δε με την αναγνώριση της ΟΜΑΕ από τη FIA ως εκπρόσωπο της χώρας μας (Pouvoir Sportive) και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας προς αυτή την κατεύθυνση, ενημερώνουμε ότι:

1. Η ΟΜΑΕ κατέθεσε πλήρη φάκελο στη FIA στις 15.07.14

2. Κατέβαλε το απαιτούμενο παράβολο των 5.000 ευρώ προς το νομικό τμήμα της FIA για τον έλεγχο των στοιχείων.

3. Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη FIA σχετικά, καθώς είναι δεδομένο ότι πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του FIA Sporting Code.

(Δελτίο Τύπου)