ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

  ΣΕΧ ΕΙΔΙΚΗ ΩΡΑΡΙΟ
1ου ΑΥΤ/ΤΟΥ 
0 ΒΕΡΟΙΑ/ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:00
1 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ Ι 10:15
2 ΤΡΙΛΟΦΟΣ Ι 11:18
3 ΣΕΛΙ Ι 12:21
Δοβρα - REGROUPING Α IN 13:04
Δοβρα - REGROUPING Α OUT / SERVICE A IN 13:14
Δοβρά - SERVICE A OUT 13:34
4 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΙΙ 13:49
5 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΙΙ 14:52
6 ΣΕΛΙ ΙΙ 15:55
Δοβρα - SERVICE Β IN 16:38
Δοβρα - SERVICE Β OUT 16:48
7 ΒΕΡΟΙΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 17:00

 

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ