Έναρξη εγγραφών : Δευτέρα 07 Αυγούστου 2006
Λήξη εγγραφών Συμμετοχής : Τετάρτη 23 Αυγούστου 2006, ώρα 22:00
Διανομή Βιβλίου Διαδρομής (Road Book) : Τετάρτη 23 Αυγούστου 2006, ώρα 22:00

Εναρξη Αναγνωρίσεων :

Οι αναγνωρίσεις θα γίνουν αποκλειστικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από αυτό του αγώνα στις 26-27/08/06 από τις 09:00 - 18:00 και επίσης τις δύο τελευταίες ημέρες πριν τον αγώνα 01-02/09/06 από τις 09:00 - 18:00.
Υπενθυμίζεται όμως στους αγωνιζόμενους ότι θα υπάρχει εποπτεία των Ειδικών Διαδρομών σε αρκετά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό που αφορά τις αναγνωρίσεις και τα όρια ταχύτητας του Κ.Ο. K. Οι παραβάτες θα υπόκεινται τις ποινές που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός της ΕΘΕΑ.

Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων : Τρίτη 29 Αυγούστου 2006

Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου 2006

Έλεγχος εξακρίβωσης αυτοκινήτων : Ωρα 13:00 - 15:00, Χώρος parking κάτω από τον Φάρο Αλεξ/πολης. Τα αυτοκίνητα (turbo) θα ελεγχθούν από 14:00 - 15:00.
Διανομή εντύπων & Νο συμμετοχής : Στον έλεγχο εξακρίβωσης από 13:00-15:00.
Ενημέρωση Αγωνιζομένων : Στον έλεγχο εξακρίβωσης, ώρα 14:00
1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών : Στον χώρο του ελέγχου εξακρίβωσης, ώρα 15:30
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων : Στην Γραμματεία του αγώνα, ώρα 17:00.
Εκκίνηση αγώνα : Στο parking κάτω από το φάρο και ώρα 21:00

Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2006

Εκκίνηση από Park Ferme : 10:01 π.μ.
Τερματισμός αγώνα : Στο parking κάτω από το φάρο ώρα 14:49
Τελικός Τεχνικός Έλεγχος : αμέσως μετά τον τερματισμό στον χώρο του τερματισμού
Δημοσίευση αποτελεσμάτων, ώρα 16:00 στην Γραμματεία & στον χώρο τερματισμού
Απονομή Επάθλων : Θα ανακοινωθεί με Δελτίο Πληροφοριών