Την Κυριακή 11 Ιουλίου στην φανταστική διαδρομή του Αχεντριά θα γίνει ο επόμενος αγώνας που θα προσμετρά στο κύπελλο αναβάσεων Κρήτης.
Οι συμμετοχές αναμένονται αρκετές και δυνατές , ενώ το θέαμα θα πιάσει κόκκινα μιας και από πολλά σημεία της ειδικής μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει πάνω από 30’’ διαδρομής!!
Για συμμετοχές στα 2810 301289-6972872983.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λήξη συμμετοχών με έκπτωση: 05/11/10 20.00
Οριστική Λήξη συμμετοχών: 07/11/10 13.00
Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος: 11/07/10 09.00-10.30
Δοκιμές: 11/07/10 11.30-13.30
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων: 11/07/10 14.00

ΑΓΩΝΑΣ: 11/07/10 14.30-16.00
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: 11/07/10 16.10
Απονομές: 11/07/10 16.30