ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΑΛΛΥ ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ 2008

                   
    ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.Θ. ΔΡΑΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
    16 Μαρ 6 Απρ 4 Μαϊ 18 Μαϊ 31 Αυγ 12 Οκτ 9 Νοε  
    ΣΜΑΚ ΑΟΘ ΛΑΒ ΛΑΜΣ ΑΟΘ ΟΦΑΔ ΟΦΑΑ  
    Σ:1 Σ:2 Σ:2 Σ:1 Σ:3 Σ:1 Σ:2  
  ΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. 20 4 32 16 60 20 40 192
2 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Σ.   40 40 20       100
3 "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" 13 10 26 13 33     95
4 ΤΟΨΗΣ Π.   32     48     80
5 ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ Γ.       3 27 13 26 69
6 ΖΑΧΟΣ Β.   26     39     65
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.   22     9   32 63
8 ΜΑΥΡΟΔΗΣ Δ. 11 6     21     38
9 ΒΑΤΣΟΣ Ν.   2       11 22 35
10 ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Κ.     6   6   18 30
11 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Β.         3 7 14 24
12 ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ Ν. 9   4 9       22
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ.     22         22
  ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Γ. 7       15     22
15 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θ.     10 11       21
  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 5         16   21
17 ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ Δ.   18           18
  ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Δ.     18         18
19 ΜΙΧΟΣ Δ. 16             16
20 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Ι.   14           14
  ΤΣΙΟΥΡΗΣ Ε.     14         14
22 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Σ.             10 10
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.           9   9
24 ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ Ι.       7       7
25 ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ Σ.             6 6
26 ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ Β.           5   5
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.       5       5
28 ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Δ.             4 4
29 ΛΑΚΗΣ Α.           3   3
  ΠΑΖΗΣ Γ. 3             3
31 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ Γ.             2 2
  ΜΠΙΣΤΑΣ Γ.     2         2
  ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠ.       2       2
  ΣΑΝΙΔΑΣ Ν.           2   2
  ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Λ. 2             2
36 ΚΙΤΣΟΣ Χ.       1       1
  ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Δ.               1
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. 1             1
                   
  ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΡΟΥΦΟΣ Σ. 20 4 32 16 60   40 172
2 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ.   40 40 20       100
3 ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 13 10 26 13 33     95
4 ΤΣΟΤΣΟΣ Κ.   32     48     80
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β.   22   11 9   32 74
6 ΝΑΝΟΣ Χ.       3 27 13 26 69
7 ΖΑΧΟΣ Σ.   26     39     65
8 ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ Μ. 11 6     21     38
9 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Χ.   2       11 22 35
10 ΝΤΟΥΦΑΣ Α.     6   6   18 30
11 ΜΑΥΡΟΣ ΕΛ. 9   4 9       22
  ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Π.     22         22
13 ΚΟΛΛΑΡΑΣ Χ.           7 14 21
  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 5         16   21
15 ΤΣΙΑΠΑΣ Α.           20   20
16 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Σ.   18           18
  ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ Τ.     18         18
18 ΧΕΙΡΑΚΗΣ Κ. 16             16
19 ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Ν.         15     15
20 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ Κ.   14           14
  ΠΑΠΠΑΣ Τ.     14         14
22 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Α.     10         10
  ΤΟΠΟΥΖΗΣ Α.             10 10
24 ΤΣΙΓΓΙΝΕΣ Κ.           9   9
25 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ. 7             7
  ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ Δ.       7       7
27 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ.             6 6
28 ΚΟΥΣΟΥΤΖΗΣ Δ.           5   5
  ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ Ν.       5       5
30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.             4 4
31 ΚΑΜΖΕΛΗΣ Χ.           3   3
  ΚΟΛΑΡΑΣ Χ.         3     3
  ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ Π. 3             3
34 ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ Χ.     2         2
  ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Δ.       2       2
  ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ι.             2 2
  ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Α. 2             2
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ Μ.           2   2
39 ΑΧΛΑΔΑΣ Β.       1       1
  ΓΟΥΛΑΣ Δ. 1             1
  ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠ.           1   1
                   
                   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ

    ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.Θ. ΔΡΑΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
    16 Μαρ 6 Απρ 4 Μαϊ 18 Μαϊ 31 Αυγ 12 Οκτ 9 Νοε  
    ΣΜΑΚ ΑΟΘ ΛΑΒ ΛΑΜΣ ΑΟΘ ΟΦΑΔ ΟΦΑΑ  
    Σ:1 Σ:2 Σ:2 Σ:1 Σ:3 Σ:1 Σ:2  
  ΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. 20 18 32 16 60 20 40 206
2 ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ Γ.     26 13 39 13 32 123
3 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Σ.   40 40 20       100
4 ΤΟΨΗΣ Π.   32     48     80
5 ΜΑΥΡΟΔΗΣ Δ. 16 22     33     71
6 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 13       27 16   56
7 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ Β.       7   7 26 40
8 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Ι.   26           26
9 ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Α.   14   11       25
10 ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ Β.           11   11
11 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Χ.       9       9
  ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Δ.           9   9
                   
                   
  ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΡΟΥΦΟΣ Σ. 20 18 32 16 60   40 186
2 ΝΑΝΟΣ Χ.     26 13 39 13 32 123
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ.   40 40 20       100
4 ΤΣΟΤΣΟΣ Κ.   32     48     80
5 ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ Μ. 16 22     33     71
6 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 13       27 16   56
7 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ι.       7   7 26 40
8 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ Κ.   26           26
9 ΤΣΙΑΠΑΣ Α.           20   20
10 ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ Χ.   14           14
11 ΚΟΥΣΟΥΤΖΗΣ Δ.           11   11
  ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Δ.       11       11
13 ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠ.           9   9
  ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Γ.       9       9
                   
                   
                   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 1601 ΕΩΣ 2000 κ.ε.

    ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.Θ. ΔΡΑΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
    16 Μαρ 6 Απρ 4 Μαϊ 18 Μαϊ 31 Αυγ 12 Οκτ 9 Νοε  
    ΣΜΑΚ ΑΟΘ ΛΑΒ ΛΑΜΣ ΑΟΘ ΟΦΑΔ ΟΦΑΑ  
    Σ:1 Σ:2 Σ:2 Σ:1 Σ:3 Σ:1 Σ:2  
  ΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" 16 26 40 20 48     150
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.   32     33   40 105
3 ΒΑΤΣΟΣ Ν.   22     27 20 32 101
4 ΖΑΧΟΣ Β.   40     60     100
5 ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ Ν. 13 18 18 13 21     83
6 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θ.     22 16 9     47
7 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Γ.         39     39
8 ΚΙΤΣΟΣ Χ. 7 4 10 11       32
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ.     32         32
10 ΛΑΚΗΣ Α.   6   5   16   27
11 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Σ.             26 26
  ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Δ.     26         26
  ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Σ.   14 6   6     26
14 ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Λ. 11         13   24
  ΤΑΣΣΟΣ Β.       9 15     24
16 ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ Σ.             22 22
17 ΜΙΧΟΣ Δ. 20             20
18 ΣΩΚΟΣ Α. 5     2 3 9   19
19 ΠΑΤΣΙΑΣ Γ.     4     11   15
20 ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.     14         14
21 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ Γ.   10           10
22 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. 9             9
23 ΣΤΟΙΛΑΣ Ι.       7       7
24 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Π. 3     3       6
25 ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Α. 2             2
26 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ. 1             1
                   
  ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 16 26 40 20 48     150
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β.   32   16 33   40 121
3 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Χ.   22     27 20 32 101
4 ΖΑΧΟΣ Σ.   40     60     100
5 ΜΑΥΡΟΣ Ε. 13 18 18 13       62
6 ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Ν.         39     39
7 ΑΧΛΑΔΑΣ Β. 7 4 10 11       32
  ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Π.     32         32
9 ΚΑΜΖΕΛΗΣ Χ.   6   5   16   27
10 ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ Δ.   14 6   6     26
  ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ Τ.     26         26
  ΤΟΠΟΥΖΗΣ Α.             26 26
13 ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Α. 11         13   24
  ΦΙΔΑΝΑΣ Π.       9 15     24
15 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ.             22 22
  ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Α.     22         22
17 ΒΕΛΕΖΗΣ Ν.         21     21
18 ΧΕΙΡΑΚΗΣ Κ. 20             20
19 ΑΓΓΟΥΡΑΣ Γ.     4     11   15
  ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Θ. 3     3   9   15
21 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γ.     14         14
22 ΡΟΜΠΟΣ Σ.   10           10
23 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ.         9     9
  ΓΟΥΛΑΣ Δ. 9             9
25 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α.       7       7
26 ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ι. 5             5
27 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ.         3     3
28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.       2       2
  ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ Δ. 2             2
30 ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ Σ. 1             1
                   
                   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 1401 ΕΩΣ 1600 κ.ε.

    ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.Θ. ΔΡΑΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
    16 Μαρ 6 Απρ 4 Μαϊ 18 Μαϊ 31 Αυγ 12 Οκτ 9 Νοε  
    ΣΜΑΚ ΑΟΘ ΛΑΒ ΛΑΜΣ ΑΟΘ ΟΦΑΔ ΟΦΑΑ  
    Σ:1 Σ:2 Σ:2 Σ:1 Σ:3 Σ:1 Σ:2  
  ΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Κ.   14 32   60   40 146
2 ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Δ. 16 6 22   39   26 109
3 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Β.       9 48 16 32 105
4 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Κ.   26 18   33     77
5 ΣΑΝΙΔΑΣ Ν. 13 18   5 15 13   64
6 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Χ. 11     13 21 11   56
7 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ Γ.   32         22 54
8 ΜΗΤΡΑΚΑΣ Α. 7 4 6 11 6 9   43
9 ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ Δ.   40           40
  ΤΣΙΟΥΡΗΣ Ε.     40         40
11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Κ.   22     9     31
12 ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ Α.         27     27
13 ΜΠΙΣΤΑΣ Γ.     26         26
  ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. 9   14   3     26
15 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.       16   5   21
16 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Γ. 20             20
  ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ Ι.       20       20
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.           20   20
19 ΤΡΥΦΟΣ Γ.             18 18
20 ΚΑΚΑΡΗΣ Γ.     10     7   17
  ΜΙΧΟΓΛΟΥ Β.           3 14 17
22 ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ Δ.   10 4         14
23 ΓΙΑΝΝΟΣ Λ.       7       7
24 ΜΠΟΛΚΑΣ JNR 5             5
  ΚΩΣΤΑΣ Φ. 3     2       5
26 ΑΜΑΝΑΚΗΣ Κ.   2 2         4
27 ΤΑΥΛΙΚΟΣ Ν.       3       3
28 ΜΑΝΤΣΟΣ Π.           2   2
                   
  ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΝΤΟΥΦΑΣ Α.   14 32   60   40 146
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. 16 6 22   39   26 109
3 ΚΟΛΛΑΡΑΣ Χ.         48 16 32 96
4 ΜΑΝΔΙΚΟΣ Ε.   26 18   33     77
5 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ. 13 18   5 15     51
6 ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ο.   4 6 11 21     42
7 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Σ.   40           40
  ΠΑΠΠΑΣ Τ.     40         40
9 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. 11     13   11   35
10 ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Β.   32           32
11 ΚΑΜΠΕΡΗ Ε.   22     9     31
12 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Δ.         27     27
13 ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ Χ.     26         26
14 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Π. 9   14         23
15 ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ι.             22 22
16 ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ Ν.       16   5   21
17 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ. 20             20
  ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ Δ.       20       20
  ΤΣΙΓΓΙΝΕΣ Κ.           20   20
20 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σ.             18 18
21 ΓΚΙΡΤΣΙΟΣ Γ.         6 9   15
22 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ    10 4         14
  ΜΕΡΤΙΚΑΣ Ι.             14 14
24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ Μ.           13   13
25 ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ Φ.     10         10
26 ΤΣΑΜΑΚΔΑΣ Γ.       9       9
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.           7   7
  ΡΑΛΛΗΣ Δ.       7       7
  ΧΑΨΑΣ  Α. 7             7
30 ΚΑΝΑΤΑΣ Σ. 5             5
31 ΒΕΡΔΟΣ Ν.   2 2         4
32 ΖΑΓΟΥΡΗΣ Σ.           3   3
  ΠΕΠΑΣ Φ.         3     3
  ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 3             3
  ΤΑΤΣΙΟΣ Κ.       3       3
36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β.           2   2
  ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Β.       2       2
                   
                   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 κ.ε.

    ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.Θ. ΔΡΑΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
    16 Μαρ 6 Απρ 4 Μαϊ 18 Μαϊ 31 Αυγ 12 Οκτ 9 Νοε  
    ΣΜΑΚ ΑΟΘ ΛΑΒ ΛΑΜΣ ΑΟΘ ΟΦΑΔ ΟΦΑΑ  
    Σ:1 Σ:2 Σ:2 Σ:1 Σ:3 Σ:1 Σ:2  
  ΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΒΡΑΧΑΤΗΣ Α.   18 40   60 20   138
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Δ. 9 22 18   48 16   113
3 ΝΙΖΑΜΗΣ Χ.   32   16   11 40 99
4 ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α. 2 10 10 9 33   22 86
5 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ.   14 22 13   13   62
6 ΠΑΖΗΣ Γ. 20 40           60
7 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ι.     4 11 39     54
8 ΛΙΘΑΡΗΣ Σ.       20     32 52
9 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι. 16   26         42
10 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Π. 1         9 26 36
11 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Π.   26 6         32
  ΖΑΓΑΡΗΣ Δ.     32         32
13 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.       7   1 18 26
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Ε. 3   14     7   24
15 ΛΑΖΑΡΟΥ Ε. 13             13
16 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ν. 11             11
17 ΧΟΛΕΒΑΣ Δ. 7             7
18 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ Γ.           5   5
  ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Λ. 5             5
20 ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ Κ.           3   3
21 ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ο.           2   2
                   
                   
  ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Ε.   18 40   60 2   120
2 ΝΙΖΑΜΗΣ Π.   32   16   11 40 99
3 ΣΑΜΙΩΤΗΣ Β. 2 10 10 9 33   22 86
4 ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Ν.         48 16   64
5 ΛΕΦΑΣ Γ.   14 22 13   13   62
6 ΧΑΒΑΛΕΣ Ε.       20     32 52
7 ΜΕΡΤΙΚΑΣ Ι.       11 39     50
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. 16   26         42
9 ΚΑΡΑΣΣΟ Λ.   40           40
10 ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Γ. 1         9 26 36
11 ΠΑΛΑΒΟΥΖΙΔΗΣ Χ.     32         32
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Β.   26 6         32
13 ΓΚΑΛΦΑΣ Ν. 9 22           31
14 ΜΠΕΜΠΗΣ Γ. 3   14     7   24
15 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ Π. 20             20
  ΦΑΡΣΟΥΛΗΣ Τ.           20   20
17 ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.           1 18 19
18 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.     18         18
19 ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ Σ. 13             13
20 ΝΩΝΤΑΣ Θ. 11             11
21 ΓΑΓΑΚΑΣ Θ.       7       7
  ΖΥΜΑΡΑΣ Β. 7             7
23 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Ν. 5             5
  ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ι.           5   5
25 ΔΕΡΒΗΣ Ν.     4         4
26 ΤΕΡΖΗΣ Σ.           3   3