ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007


Ε.Δ. 1 "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ"


ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007


Ε.Δ. 2 "ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ι"

Ε.Δ. 5 "ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΙ"

Νυχτερινό service


ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007


Ε.Δ. 10 "ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ι"

Το 2ο service της ημέρας

Ε.Δ. 13 "ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΙΙ"