Μάθαμε ότι στην Αλεξανδρούπολη πήγε ήδη άνθρωπος της ΕΘΕΑ και τσέκαρε την διαδρομή, κάνοντας και κάποιες παρεμβάσεις-διορθώσεις σε σημεία με μεγάλη ταχύτητα ή επικίνδυνα σημεία.