Ενημερωθήκαμε από το ΣΟΑΑΒΕ οτι οι συμμετοχές παρατείνονται μέχρι 28/8, υπάρχει παροχή βενζίνης από την οργάνωση, ενώ τις λισάνς όσων αγωνιστούν θα φροντίσει να τις δώσει ο ΣΟΑΑΒΕ στην οργάνωση.