Ακούγεται ότι τα αυτοκίνητα από την Βόρεια Ελλάδα, που θα συμμετάσχουν στο Θερμαϊκού 2006 (χώμα), θα είναι 15 -20. Θα δούμε:)