Μετά από απόφαση του Δ.Σ του ΣΟΑΑΒΕ και με το δικαίωμα που του δίνεται από το καταστατικό του,  ορίζει ως υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπο τύπου του Συνδέσμου το κ. Βασίλειο Μίχογλου, με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων του συνδέσμου.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας εκπροσώπου είναι 6936644117.