Ο Α.Ο.Θ. ενημερώνει πως αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου, 36η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής, της τελευταίας δεξιοτεχνίας του Επάθλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος, θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Α.Ο.Θ. (www.aoth.gr) αλλά και των λοιπών διαδικτυακών τόπων.