Το νέο Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. σε μια προσπάθεια ευκολότερης επικοινωνίας με τα μέλη του αποφάσισε την αλλαγή της έδρας του, η οποία μεταφέρεται στην οδό Άρεως 3 στην Μεταμόρφωση δίπλα στην Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας έδρας Δευτέρα 26/11/2012.