Προς ΟΜΑΕ-ΕΛΟΑΑΜ, ΚΟΙΝ.ΕΠΑ-ΕΘΕΑ
Αξιότιμοι κύριοι
Μετά την ανακοίνωση σας για τις ημερομηνίες των αγώνων για το 2013 αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεστε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης-ανανέωσης των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Σε αυτή την διαδικασία θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής:

1. Να αναφέρεται με σαφήνεια(σε απλή καθομιλουμένη επεξηγώντας τους ασφαλιστικούς όρους)το πότε είναι ασφαλισμένο το αγωνιστικό αυτοκίνητο σε όλη την διάρκεια της αγωνιστικής εκδήλωσης.
Πριν το συμβάν του συναθλητή μας Κρέτσα κανείς δεν γνώριζε ότι δεν είμαστε ασφαλισμένοι απέναντι στα αυτοκίνητα της οργάνωσης ,ενώ αντιληφθήκαμε ότι και όταν τα αυτοκίνητα κινούνται πριν την έναρξη του αγώνα στην διάρκεια του τεχνικού ελέγχου είναι ανασφάλιστα αλλά και στην περίπτωση που μετακινούνται μετά το τέλος του αγώνα για τον τελικό τεχνικό έλεγχο.

2. Να ασφαλιστούν με ξεχωριστό ασφαλιστήριο οι κριτές, που μέχρι τώρα είναι ασφαλισμένοι μόνο σε περίπτωση ατυχήματος που εμπλέκεται αγωνιστικό αυτοκίνητο.

3. Να αναγράφεται κάθε χρόνο στο ασφαλιστήριο ο πραγματικός αριθμός αγωνιζομένων.

4. Να βρίσκεται πάντα αναρτημένο στην γραμματεία του αγώνα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να δίνεται ασφαλιστήριο σημείωμα σε κάθε αυτοκίνητο που συμμετέχει.

5. Να αυξηθούν τα ποσά αποζημίωσης στο προσωπικό ασφαλιστήριο των οδηγών.

6. Να υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα, με επιπλέον χρέωση, αύξησης της διάρκειας της ασφάλειας του αγωνιστικού και εκτός αγωνιστικών εκδηλώσεων, π.χ. μεταφορά από έναν χώρο επισκευής σε άλλον.

Με τιμή το Δ.Σ.