Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου Βορείου Ελλάδος, βάσει των άρθρων 20 έως 23 κεφ. Ζ, των άρθρων 24 έως 27 κεφ. Η και του άρθρου 28 κεφ. Θ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυριακή 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρα 11 πμ. στο ξενοδοχείο ‘HOTEL ΑΘΗΝΑ΄΄ . Οδού Θεσ/νίκης –ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΖΙΝΟ.
Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:
1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2013
3 ΑΓΩΝΕΣ 2013 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη από την ταμειακή ενημερότητα των μελών.
Η παρουσία και η άποψη όλων των μελών, επί των θεμάτων που θα συζητηθούν θεωρείται απαραίτητη και επιβεβλημένη.

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α.Β.Ε.