Ο ΣΟΑΑ με αγωνία και επιφυλακτικότητα, παρακολουθεί την συνέχεια της διαδικασίας διοργάνωσης αγωνιστικών εκδηλώσεων αυτοκινήτου, τη στιγμή που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ακρογωνιαίος λίθος εξασφάλισης των αγώνων και όσων εμπλέκονται με όποιο τρόπο με αυτούς) έχει ανασταλεί.
Στην κατεύθυνση αυτή, εφιστούμε την προσοχή όσων οδηγών σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε αγωνιστικές εκδηλώσεις οιασδήποτε μορφής (time trial, drift, drag day, δεξιοτεχνίες και ότι γενικώς συμπεριλαμβάνει χρονομετρημένες αναμετρήσεις), προκειμένου να αποφευχθεί η εμπλοκή τους σε πλημμελώς ή εντελώς ανασφάλιστες διοργανώσεις, που θα τους εκθέσουν σε ανυπολόγιστα ρίσκα, αν συμβεί το <ο μη γένοιτο>.
Πέραν αυτού ο ΣΟΑΑ καλεί την ΟΜΑΕ και την ΕΘΕΑ/ΕΠΑ να αποκηρύξει οποιαδήποτε λέσχη προβεί σε διοργάνωση αγώνα αυτοκινήτου ή κάρτ, πριν την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστήριου συμβολαίου (του υπάρχοντος, ή άλλου τουλάχιστον αναλόγων προδιαγραφών).