Μετά την πρόσφατη αναγνώριση της Ομοσπονδίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η ΟΜΑΕ ανακοινώνει τη νέα σειρά διαδικασιών τις οποίες θα πρέπει οι Αθλητές/Αγωνιζόμενοι να ακολουθήσουν για συμμετοχή στους αγώνες που όπως φαίνεται θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα.
Αυτό δείχνει και το γεγονός ότι έχουν ήδη υπογραφεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τους αγώνες του 2013 και όπως φαίνεται οι εξελίξεις τρέχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δείτε στη συνέχεια τη νέα διαδικασία για την έκδοση λισάνς.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΟΥ
1.    Ο Αθλητής/Αγωνιζόμενος καταθέτει το αντίστοιχο παράβολο για την έκδοση του Δελτίου Αθλητού (αγωνιστική άδεια - licence) στο λογαριασμό της ΟΜΑΕ (Τράπεζα Πειραιώς, αρ.λογ. 5055 051609 112-ΟΜΑΕ) και με την απόδειξη κατάθεσης και δυο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (μία για την αίτηση και μία για το Δελτίο Αθλητού) πηγαίνει στο Σωματείο του οποίου θα πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένο μέλος και καταθέτει την αίτηση (δύο σελίδες μαζί με τις ιατρικές εξετάσεις), προκειμένου να εκδοθεί από την ΟΜΑΕ το Δελτίο Αθλητού και να πάρει αριθμό μητρώου Α/Μ.
Όσον αφορά ανήλικο αθλητή (καρτ) χρειάζεται επιπλέον πιστοποιητικό γέννησης και υπεύθυνη δήλωση γονέων ή κηδεμόνα ότι επιτρέπουν/ει τη συμμετοχή του σε αγώνα καρτ.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για δυο έτη αλλά με υποχρέωση για ετήσια ανανέωση μόνο από τον παθολόγο και ακολουθούν την ετήσια διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Αθλητού. Γίνονται δε σε νομαρχιακό νοσοκομείο, κέντρο υγείας, αγροτικό ιατρείο, υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (μονάδες Ε.Σ.Υ.) ιατρούς ή ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με οποιοδήποτε ταμείο του Δημοσίου ( νόμος 2725, άρθρο 2).
1.    Όσον αφορά αγώνες αυτοκινήτου και καρτ ο αθλητής προσκομίζει τη γνωμάτευση/βεβαίωση στη β΄ σελίδα της αίτησής του σφραγισμένη από οφθαλμίατρο, παθολόγο και  τεστ κοπώσεως για τους άνω των 40 ετών αθλητές.
2.    Για τις παιδιές ( Drag Day, Track Day, Drift, GP, Δεξιοτεχνία, Regularity ) ο αθλητής υποχρεούται να προσκομίσει τη γνωμάτευση μόνο από παθολόγο στο έντυπο αίτησής του.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1.    Η δήλωση συμμετοχής για κάθε αγώνα θα συμπληρώνεται στο έντυπο συμμετοχής από τον ίδιο τον αθλητή και θα αποστέλλεται στον Οργανωτή με fax ή e-mail, μαζί με την απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή του.
2.    Λήξη συμμετοχών για Αγώνες αυτοκινήτου και καρτ 
2.1     Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν την Παρασκευή της προηγούμενης βδομάδας του  αγώνα.
2.2      Δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής έχει ο Αθλητής μέχρι τη Δευτέρα πριν τον αγώνα, με γραπτή και δικαιολογημένη αιτιολογία, και δικαιούται επιστροφή ολοκλήρου του παραβόλου συμμετοχής.
2.3      Αθλητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή τη Δευτέρα πριν τον αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο, με προσαύξηση του παραβόλου συμμετοχής κατά 20%.
3.    Λήξη Συμμετοχών για Παιδιές
Οι δηλώσεις συμμετοχών λήγουν την Τετάρτη πριν τον αγώνα.
4.    Στις δηλώσεις συμμετοχών του κάθε αγώνα, εκτός από τα στοιχεία του συμμετέχοντα, αναγράφονται επίσης
α) ο Διαγωνιζόμενος-Ομάδα, αν υπάρχει και εφόσον έχει καταθέσει το παράβολο για την έκδοση Δελτίου Διαγωνιζόμενου, και 
β) το Σωματείο του Αθλητού

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ( ΑΓΩΝ. ΑΔΕΙΩΝ-lICENCE)
Τα παράβολα που αφορούν στην έκδοση των Δελτίων Αθλητών διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1.    Για αγώνες αυτ/του, 130 ευρώ ( από 160 ευρώ )
2.    Για παιδιές εκδίδονται μόνο ετήσια Δελτία, 60 ευρώ
3.    Για Διεθνή, 200 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται η starting permission)
4.    Για Διαγωνιζόμενο – Ομάδα, 70 ευρώ
5.     Για Ψευδώνυμο, 70 ευρώ
6.    Για Καρτ, όπως ορίζει η εγκύκλιος 3 του καρτ για το 2013

Επισυνάπτονται η αίτηση για την έκδοση Δελτίου Αθλητού / Ιατρικές εξετάσεις καθώς και η αίτηση δελτίου διαγωνιζομένου

Συνημμένα

  •   ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΟΥ
  •   ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ