Μια αλλαγή στο πρόγραμμα κυπέλλου Βορείου Ελλάδος. 

Η αλλαγή αφορά την ανταλλαγή ημερομηνιών μεταξύ του σπριντ Κοζάνης που μεταφέρθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου, ημερομηνία στην οποία γινόταν το σπριντ Κιλκίς. Το τελευταίο θα διεξαχτεί στις 10 - 11 Ιουνίου.