Την Δευτέρα 31-10-2011 η Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης πραγματοποίησε εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνήλθε σε Σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος Καραλιάς Κωνσταντίνος (6992547891-6981486276)
Αντιπρόεδρος Βαρσάμης Δημήτριος
Γραμματέας Μαλουσάρης Απόστολος
Ταμίας Αλεξόπουλος Νικόλαος
Διαχειριστής Υλικού Σίμπος Μιχαήλ
Έφορος Αυτοκινήτου Καραγκιουλμέζης Παναγιώτης
Έφορος kart Ματζίδης Ναούμ
Έφορος moto Κεφαλάς Στυλιανός
Μέλος Ζερζελίδης Ιωάννης

Η Εξελεκτική Επιτροπή συνήλθε σε σώμα με την παραπάνω σύνθεση:
Πρόεδρος Χρηστίδης Χρήστος
Μέλλος Καλογιαννάκης Χρήστος
Μέλλος Καρκάνης Αναστάσιος